Skip to content Skip to footer

Minkiön tutkimusnavetta

Kansainvälisen tason tieteellisen tutkimuksen mahdollistava tutkimusnavetta.

Luonnonvarakeskus rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Siksi uuden tutkimusnavetan tulee mahdollistaa kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta Suomessa. Erityispiirteenä oli löytää tasapaino tutkimuksen erityistarpeiden ja kustannusten välillä, samaan aikaan painottaen rakentamisen vastuullisuutta.

Kokonaisratkaisu vaati tulevan toiminnan arjen ymmärtämistä ja aktiivista tarpeiden priorisointia – mikä on todella välttämätön tarve ja mikä on tärkeä, muttei välttämätön tarve. Johtamalla tarveselvitysvaihe tavoitteellisin työpajoin, käyttäjäryhmät yhdessä kiinteistönomistajan edustajien kanssa onnistuivat pala palalta kehittämään yhteisen, tavoitteidenmukaisen ratkaisun.

Lopputuloksena muodostuneessa kokonaisratkaisussa on tasapainossa priorisoidut ja yhteensovitetut tarpeet sekä optimoitu rakennusmassa toistettavine rakennusosineen. Kokonaiskustannukset ovat budjetinmukaiset. Kustannussäästö aiemmin asiakkaan tekemään, samoihin tarpeisiin vastaavaan ratkaisuun, on lähes 10 miljoonaa euroa.

AsiakasSenaatti-kiinteistötBudjetti10,5 MEUROsa-alueetRakennuttaminen ja kustannusanalyysit