Skip to content Skip to footer

Logistiikkakeskus Lahden Linkki

Lahdessa sijaitseva kiinteistö sijaitsee liikenteen solmupisteessä. Tehtävänä oli määrittää kiinteistölle rakennettavan logistiikkakeskuksen rakennettavuus ja kustannukset, huomioiden käyttäjän tarpeet. Erityispiirteenä selvitettiin myös tontin liittymien kehittämismahdollisuudet – miten tontin haastavaa korkoasemaa voidaan parantaa logistiikkakeskuksen tarpeisiin sopivammaksi?

Hankesuunnitteluvaihe johdettiin visuaalisesti. Kiinteistönomistajan ja käyttäjien tarpeet selkeytettiin työpajamenetelmin. Tarpeista muodostettiin pääpiirustukset, ja niiden perusteella laadittiin kustannustietomalli. Tietomalli toi määritetyn kokonaisuuden visuaalisesti selkeäksi ja informatiiviseksi – tietomalli sisälsi koko hankkeen sisällön materiaalitietoineen. Liittymä- ja rakennettavuusselvitykset tehtiin tiiviissä yhteistyössä tonttiin rajautuvien virastojen ja viranomaisten kanssa, jotta käytössä oli uusin tieto.

Hankesuunnitelma muodosti tavoitteiden mukaisen, tietoon perustuvan, kokonaiskuvan logistiikkakeskuksen rakennettavuudesta, kustannuksista ja tontin kehittämismahdollisuuksista. Sen perusteella asiakkaan on sujuvaa edetä investointipäätökseen.

AsiakasLogicorBudjetti37 MEUROsa-alueetHankesuunnittelu ja kustannusanalyysi