Skip to content Skip to footer

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat olennainen osa nykyaikaisissa rakennushankkeissa.

Autamme asiakkaitamme asettamaan tavoitteet ja ohjaamaan rakennushanke vastaamaan asetettuja tavoitteita. 

Energiatehokkaat ratkaisut ja uusiutuvat energialähteet luovat pohjan  ympäristöystävälliselle rakennukselle. 

Taloudellinen kestävyys varmistetaan mitoittamalla hanke vastaamaan todellista tarvetta ja valitsemalla järjestelmät elinkaarikustannusten perusteella, jolloin myös huolto- ja energiakustannukset tulevat huomioitua.

Hiilijalanjälkilaskenta auttaa arvioimaan rakennushankkeen ympäristövaikutuksia ja sitä kautta löytämään keinoja hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Ympäristösertifioinnilla voidaan osoittaa rakennuksen täyttävän kestävän rakentamisen vaatimukset ja kehittää rakennuksen arvoa.